foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W ramach realizowanego w naszej szkole europejskiego projektu Erasmus+ I am my life Hero odbyły się 2 konkursy wakacyjne Literacki Mój Bohater oraz geograficzno-językowy Google Maps.

Podczas wakacji uczniowie mieli za zadanie napisać charakterystykę jednego z bohaterów.

Konkurs Mój Bohater

Czytaj więcej: KONKURSY

W dniu dzisiejszym, w ramach realizacji projekty Erasmus+, odwiedziła naszą szkołę pani Helena Pilejczyk - polska łyżwiarka szybka, olimpijka, wielokrotna mistrzyni Polski, zdobywczyni brązowego medalu na igrzyskach w Squaw Valley 1960 i zdobywczyni tzw. małego wicemistrzostwa świata z Östersund 1960. Zawodniczka klubów elbląskich: Stali, Turbiny i Olimpii, później trenerka i nauczycielka naszej szkoły SP nr 12. Dziękujemy pani Joannie Wernickiej za zorganizowanie tak ciekawego spotkania

Czytaj więcej: SPOTKANIE z MEDALISTKĄ OLIMPIJSKĄ

UNESCO twierdzi, że „sport może uczyć wartości takich jak: uczciwość, budowanie zespołu, równość, dyscyplina, integracja, wytrwałość i szacunek. Sport ma moc dostarczania uniwersalnych ram uczenia się wartości, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju umiejętności potrzebnych  do odpowiedzialnego obywatelstwa ”.

Czytaj więcej: Wizyta w ITALII

W ramach realizacji projektu I am my life Hero Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ zaplanowaliśmy zadania o tematyce. Mam moc, czyli spotkania i wywiady z osobowościami inspirującymi postawą. Zaprosiliśmy uczniów i grupy w naszej społeczności do edukacji przez motywację zachęcającą do podejmowania inicjatywy w swoim życiu i zawalczyć o siebie.

Czytaj więcej: I've got the power 

Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

W dniach 25.02-1.03.2019 miała miejsce pierwsza międzynarodowa wizyta związana z partnerskim projektem Erasmus+ Współpraca Szkół w szkole Gymnasium Constantinoupoleos w stolicy Cypru, Nikozji.

W Tygodniu Zdrowego Bohatera uczestniczyły grupy uczniów i nauczycieli z 4 partnerskich szkół, także Escola Publica Circell w Moja Olerdola w Hiszpanii i Instituto Comprensivo Civitella Torricella w Italii.

Czytaj więcej: I wizyta w ramach realizacji projektu Erasmus+ I am my life hero w partnerskiej szkole 

Czy w naszym codziennym życiu możemy spotkać bohatera? Czy są bohaterowie wokół nas? Na te pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź realizując grudniowo-styczniowe działania w ramach naszego projektu.

Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia ze swoimi podopiecznymi, podczas których toczyły się rozmowy, dyskusje na temat bohaterów w naszych rodzinach oraz postaw bohaterskich w naszym codziennym życiu.

Czytaj więcej: XII Bohater wokół nas

Od września 2018 chętni uczniowie klas 6 uczestniczą w dodatkowych zajęciach kółka Erasmus+, które odbywają się we wtorki 11.40-12.30. Uczniowie realizują zadania projektowe według rozpisanego planu kółka podczas zajęć, a także jako dodatkowe prace długoterminowe. Wypełniają w grupie zadania projektu współpracy szkół bliźniaczych w Unii Europejskiej eTwinning I am my life hero. Projekt współpracy szkół partnerskich Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie ma na celu zaangażowanie uczniów szkół partnerskich w realizację wspólnych zadań poznając środowisko szkoły partnerskiej, elementy kultury rozwijając kompetencje języka angielskiego.

Czytaj więcej: eTwinning project I am my life hero

Tydzień Bohatera obfitował wieloma zadaniami w języku polskim oraz roboczym projektu. Uczniowie klas 8 przygotowali prezentacje w językach polskim i angielskim dotyczące Ojców Niepodległości. Opracowano podsumowanie ankiety nt. Mój bohater

Czytaj więcej: Hero Week.

15 listopada 2018r. odbyło się robocze spotkanie koordynatorów ze szkół partnerskich w Gdańsku. Miało na celu zapoznanie partnerskich szkół programu Erasmus+, doprecyzowanie planu działań projektu Erasmus+ I am my life hero oraz wybór loga całego projektu. Zwycięskie logo całego projektu to projekt uczennicy z włoskiej szkoły partnerskiej.

Miało także miejsce przedstawienie i omówienie planu Tygodnia Zdrowego Bohatera podczas wizyty w szkole na Cyprze. Koordynatorzy wzięli udział w obchodach 100.rocznicy Niepodległości. Otrzymali symbole narodowe oraz souveniry okolicznościowe, które przedstawili w swoich szkołach. Każdy z partnerów zaprezentował prace uczniów dotyczące bohaterów narodowych.

Odbyła się bardzo ciekawa wymiana informacji dotyczących systemów edukacji, realizowanych programów. Wszyscy partnerzy podpisali zgodę na ścisłą współpracę podczas realizacji 2-letniego projektu I am my life hero.

W związku z realizowanym tematem w grudniu zaproszono do udziału w konkursie grupy uczniów

młodszych szkół i  przedszkoli z lokalnej społeczności oraz grupę ukraińską.

Zadaniem konkursowym było zobrazowanie w formie plastycznej, wykonanej dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks itp), pracy ukazującej ludzi z bliskiego otoczenia (dziadków, rodziców, krewnych, sąsiadów), których działalność, postawa jest godna miana Bohatera dnia codziennego.

Zgłoszono 40 prac z przedszkoli nr 1, 6, 18, oraz klas I-III ze szkół SP 11, 23,18, 16

Czytaj więcej: Erasmus+ XII/2018-Hero around us- Bohater wokół nas

Who is Hero- Kim jest bohater

praca wokół tematu HERO

- ankieta Bohater w moim życiu w szkole i społeczności lokalnej

Grupa Erasmus+ tworzy prezentacje państw i szkół partnerskich

Nasi partnerzy w swoich szkołach wokół tematu Bohater

 Otrzymujemy Certyfikat projektu eTwinning

Czytaj więcej: Erasmus+ X/2018

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.