foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z realizowanym tematem w grudniu zaproszono do udziału w konkursie grupy uczniów

młodszych szkół i  przedszkoli z lokalnej społeczności oraz grupę ukraińską.

Zadaniem konkursowym było zobrazowanie w formie plastycznej, wykonanej dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks itp), pracy ukazującej ludzi z bliskiego otoczenia (dziadków, rodziców, krewnych, sąsiadów), których działalność, postawa jest godna miana Bohatera dnia codziennego.

Zgłoszono 40 prac z przedszkoli nr 1, 6, 18, oraz klas I-III ze szkół SP 11, 23,18, 16

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w kategorii przedszkola przyznano dyplomy i nagrody:


Nagroda -Michał Heida - 
Przedszkole nr 6 Elbląg
Nagroda - Estera Urbaniak - 
Przedszkole Nr 18 w Elblągu
Wyróżnienie - Miłosz Białowąs - 
Przedszkole nr 6 Elbląg


W kategorii szkoły podstawowe;
Nagroda -Paulina Kokoszka - 
Świetlica SP18 w Elblągu
Nagroda - Mateusz Piechocki - 
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Wyróżnienie - Klaudia Kowalska - 
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

 

 
W związku z tematem miesiąca zaprosiliśmy także społeczność szkolną i grupy do prezentowania dobrych nawyków w życiu codziennym. Uczniowie klas 4-8 wraz z rodzicami podjęli rozmowy na temat bohaterskich czynów w codzienności. W tym pięknym rodzinnie okresie uczniowie zostali zachęceni do nagrania spotów TV o bohaterskiej postawie członków rodziny. Prezentujemy  wybrane spoty promujące zdrowy tryb życia i bohaterskie postawy. Uczniowie ze szkół partnerskich przygotowali swoje prezentacje postaw bohaterskich publikując je na wspólnym portalu eTwinning. Zapraszamy do śledzenia naszych prac!
 

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.