foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 Nr konta Rady Rodziców przy SP12
 

BOŚ Bank SA o/Elbląg
numer konta 02 1540 1274 2019 9145 7273 0001
wpłata koniecznie z dopiskiem ; imię i nazwisko ucznia oraz klasa, do której aktualnie uczęszcza.

 

Copyright © 2022 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.