foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Kangur 2023

odbędzie się 16 marca o godzinie 9.00

 

zobacz plakat

 

 

 1. Kl. 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 7b, 8b stołówka szkolna(opiekunowie p. Kaczorek

i p. Laszuk - Romanowicz)

2. Kl. 2a, 5b, 5c, 7a, 8c, 8e gabinet 203 (opiekun p. Jurewicz)
3. Kl. 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c gabinet 213 (opiekun p. Chyłkowska)

Szanowni Państwo!
Już 1 marca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów  do klasy I.  Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej szkoły, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej.  
Rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczną platformę  EPED: www.eped.pl, na której rodzice muszą się zarejestrować  oraz  wypełnić zgłoszenie bądź wniosek wraz z oświadczeniami,  a następnie  wydrukować wypełnione kwestionariusze i przynieść do naszej szkoły.  
Rekrutacja będzie odbywała się od dnia 01.03.2023 r. do 16.03.2023 r.  w godzinach
od godz. 8.00- do godz. 15.00 .
Sekretariat szkoły  czynny jest od godziny 8.00 do 15.00. Załączniki informacyjne wraz z wnioskiem, zgłoszeniem oraz oświadczeniami do pobrania dla rodziców, również na stronie  eped : www.eped.pl
Zapraszamy do SP 12

Pliki do pobrania

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zasady rekrutacji do klasy I rok szkolny 2023/24

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIE

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

OŚWIADCZENIE NR 1

o miejscu zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 2

kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Miasta Elbląg

OŚWIADCZENIE NR 3

rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły

OŚWIADCZENIE NR 4

wielodzietność rodziny kandydata

OŚWIADCZENIE NR 5

miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

OŚWIADCZENIE NR 6

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

 

 

 

 

Podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w piątek, 6 stycznia 2023

w Ratuszu Staromiejskim nasza szkoła otrzymała

Nagrodę Prezydenta Elbląga za 2022 rok

w kategorii Działalność oświatowa i naukowa

To wyróżnienie nie byłoby możliwe bez Grona Nauczycielskiego, Pracowników administracji i obsługi, Uczniów i Rodziców. Dziękujemy za wsparcie, zaangażowanie. To nasz wspólny sukces. 

 

 

NAGRODA PREZYDENTA więcej

 link do artykułu : https://liblink.pl/AYtFEUoehL

 

  

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

pn. „List OD św. Mikołaja”

pod honorowym patronatem Biskupa Elbląskiego,
 
Jacka Jezierskiego

 

     Z radością i dumą podsumowujemy Konkurs Literacki pn. „List OD św. Mikołaja”  i prezentujemy jego laureatów.   Celem konkursu było zainteresowanie osobą świętego Mikołaja i budzenie wśród dzieci wrażliwości na potrzeby innych, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw oraz  kultywowanie tradycji pisania listów.

     Dziękujemy uczniom za przesłanie pięknych listów, w których Święty z Miry zawarł przesłanie do współczesnych dzieci i młodzieży, nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do konkursu, a tym samym włączenie się w działania i inicjatywy naszej szkoły. 

 

Zobacz wyniki

 

Życzenia świąteczne od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 12

w Elblągu

Copyright © 2023 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.