foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Klasa 3a rozwija swoje kompetencje znajomości języka angielskiego realizując

w tym roku szkolnym

Ogólnopolski Program Edukacyjny

"Angielski jest fun-tastyczny"!

Za nami pierwsza w tym roku szkolnym "Przygoda z 12 - stką" - spotkanie dla przedszkolaków - dziś pod hasłem "Zdrowo, bo na sportowo".

Dziękujemy naszym gościom - tym małym i dużym, za wspólną zabawę.

Musicie być z nami na kolejnym spotkaniu za miesiąc 27 października 2022 roku na "Przygodzie z 12 - stką" pod hasłem "Mały MasterChef".

Będzie smacznie!

ZAPRASZAMY!!!

"Zdrowo, bo na sportowo" - zobacz zdjęcia

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić ponad 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych. Dlatego nosi on nazwę „Europejski Dzień Języków Obcych”.

W ramach tych obchodów do mieszkańców państw europejskich, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia- szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że jest ona kluczowym czynnikiem bogatego dziedzictwa naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

więcej

Dzień Języków Obcych


7 października 2022 (piątek) nasza szkoła będzie uczestniczyła w akcji

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:
26.09-06.10.2022 Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
07.10.2022 Egzamin z tabliczki mnożenia, który odbędzie się na lekcjach matematyki i na przerwie o 11.25 w sali 213.
• Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
• Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
• W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć :)

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!
Nauczycielki matematyki :)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+ oraz Dobry Start.
Wypełnione wnioski wraz z kompletem ZAŚWIADCZEŃ należy złożyć w szkole u pedagoga w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku.
Wnioski (druki) można pobrać z dyżurki szkoły, gabinetu pedagoga (gab. 212) lub ze strony www.eped.pl  (zakładka stypendia).   
Z poważaniem Magdalena Żórawska-Kalman

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.