foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

RPWM.02.02.02-28-0001/18

 

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.
  2. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Elbląg.
  3. Projekt realizowany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy list gratulacyjny od Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty jako podziękowanie za zdobycie tytułu finalisty 6 edycji konkursu Finansoaktywni 2020.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
 
 

Drodzy Uczniowie klas 4-8, Drodzy Rodzice

Uczniowie klas 4-8 naszej szkoły w czasie edukacji zdalnej mają  możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami (spotkania on- line lub stacjonarnie w szkole).

Konsultacje  są dobrowolne, są dla chętnych w celu poprawienia oceny, wytłumaczenia trudnych treści.

Uwaga: Z danym nauczycielem umawiamy się wcześniej poprzez szkolną skrzynkę pocztową.

Czytaj więcej...

Dziś drużyna dziewcząt w kategorii siatkarskich "czwórek" zdobyła brązowy medal w ramach MIMS pokonując SP 16 i ZS Pijarzy oraz ulegając po zaciętych pojedynkach sportowej SP3 i SP15 . Gratulacje dla dziewczyn i Pani Oli.

Czytaj więcej...

W sobotni poranek 10.10 Dzień Zdrowia Psychicznego nasze umysły odpoczęły z pewnością! Maszerując na świeżym powietrzu! Oczywiście z naszymi kochanymi czworonożnymi! Zapraszamy na szlaki podczas kolejnego Rajdu Mikołajkowego.

Czytaj więcej...

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0001/18 „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

KOMUNIKAT

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” , na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 47053  z dnia 6 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji nauczycieli deklarujących udział w projekcie ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 21  listopada 2019 r.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.