foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli do projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja   i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego. W tym celu zaplanowano następujące etapy:

1)      podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych   i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania, metody eksperymentu, kreatywności, pracy zespołowej, innowacyjności, twórczego myślenia, stosowania narzędzi TIK w nauce matematyki, spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy, w tym posługiwania się interaktywnym oprogramowaniem. Nauka podstaw programowania robotów, wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu lekcji matematyki oraz opanowanie narzędzi e-learningowych.

Czytaj więcej: Eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – rekrutacja nauczycieli!

Prezentujemy  niektóre z elementów wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki, jakie otrzymaliśmy  w ramach  projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: EKSPERYMENT

Praca uczniów klasy 5 c z mikroskopami, jakie otrzymaliśmy  jako wyposażenie gabinetu biologicznego z projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: Uczymy się mikroskopować. 

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.