SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 w ELBLĄGU


"BĄDŹCIE DZIELNI, DAMY RADĘ !!"!

Get Adobe Flash player

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.
Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Czytaj więcej: Eksperyment w matematyce.

Prezentujemy  niektóre z elementów wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki, jakie otrzymaliśmy  w ramach  projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: EKSPERYMENT

Praca uczniów klasy 5 c z mikroskopami, jakie otrzymaliśmy  jako wyposażenie gabinetu biologicznego z projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: Uczymy się mikroskopować. 

Copyright © 2020 A.K.  Rights Reserved.