foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Praca uczniów klasy 5 c z mikroskopami, jakie otrzymaliśmy  jako wyposażenie gabinetu biologicznego z projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: Uczymy się mikroskopować. 

Prezentujemy  niektóre z elementów wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki, jakie otrzymaliśmy  w ramach  projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czytaj więcej: EKSPERYMENT

Copyright © 2019 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.