foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Praca uczniów klasy 5 c z mikroskopami, jakie otrzymaliśmy  jako wyposażenie gabinetu biologicznego z projektu: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.