foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu jako koordynator projektu I am my life hero zaprezentowała cele współpracy szkół w Dziedzinie Edukacji KA2 Erasmus+.
Oferując działania, które rozwijają pozytywną identyfikację jako bohatera nowoczesnych stylów uczenia się pragnęliśmy pokazać społeczności szkolnej i międzynarodowej, jak współpraca i wymiana dobrych doświadczeń jest cenna w życiu. Szczególnymi celami były:
- rozwinięcie innowacyjnych praktyk edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK
- zaangażowanie uczniów i nauczycieli w wykorzystanie nowoczesnej technologii.
Dni Technologii- Smart Hero zakończyliśmy wydarzeniem, którego celem była promocja innowacyjnych metod wspierających efektywne stosowanie technologii cyfrowych.
Przygotowaliśmy Warsztaty dla nauczycieli SP 12 oraz ze szkół partnerskich na portalu etwinning dotyczące Technologii Flip Board w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Podczas szkolenie na przygotowanie materiałów informatyczno-edukacyjnych za pomocą Wirtualnej Gazetki Szkolnej, zaprezentowaliśmy otwartą edukację promująca innowacyjne wykorzystania narzędzi TIK, a także rezultaty naszej międzynarodowej współpracy.
Specjalny spot ICT in Primary School no 12 prezentuje programy, aplikacje, a także nowoczesne narzędzia TIK wspomagające nauczanie różnych przedmiotów, sztuki oraz akwizycję języków obcych.

SMART Hero Week – rozstrzygnięcie konkursu w ramach międzynarodoweg projektu Erasmus+ I am my life Hero

 

W ramach obchodów SMART Hero Week, który jest finałem dwuletniego międzynarodowego projektu Erasmus+ I am my life HERO, został rozstrzygnięty konkurs informatyczno-językowy.

 

Celem konkursu było wykonanie infografiki w aplikacji Canva na temat: My dreamjob.

 

Czytaj więcej: SMART HERO WEEK

Od 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu należy do sieci współpracy międzynarodowej eTwinning. Portal FRSE oferuje szeroką pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze szkołami oraz instytucjami w dziedzinie edukacji, a także dzielenie się rozwiązaniami edukacyjnymi.

Jako koordynator projektu Erasmus +  I am my life hero  nasza szkoła prowadzi równolegle projekt eTwinning, aby dzielić się wydarzeniami ze społecznością nie tylko UE.

https://twinspace.etwinning.net/71350/pages/page/455517

Czytaj więcej: eTwinning EVENT Smart Hero

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu jako koordynator kończy 2 rok realizacji projektu  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + KA229- Partnerstwa Strategiczne w Dziedzinie kształcenia Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół I am my life hero- Jestem bohaterem mojego życia ze Szkołami partnerskimi:

                        Escola Publica Circell Oreldola Hiszpania

                        Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

                        Istituto Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo Włochy

 

Jako koordynator SP 12 jest organizatorem ostatniego wydarzenia pod nazwą Smart Hero Week, podczas którego  zaprezentujemy rozwiązania edukacyjne oparte na nowoczesnej technologii.

Czytaj więcej: SMART HERO

21 lutego w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego naszą zespołową pracą "Paint Europe" zakończyliśmy zadania Team Hero Week. Każdy z uczniów zostawił swój ślad na mapie Europy podpisując się i tworząc jedną wspólnotę. Nasz team pracował nad zrozumieniem pojęcia drużyna. Uczniowie w swoich językach ojczystych napisali słowa związane z pracą zespołową.

Na ostatnim spotkaniu owocnej wizyty obejrzeliśmy film podsumowujący pracę naszej międzynarodowej drużyny podczas Team Hero Week.

Czytaj więcej: Paint the Europe! 

Dzięki zaangażowaniu w różnorodne działania i aktywności podczas Tygodnia Bohatera Pracy Zespołowej uczniowie wzmocnili umiejętności pracy w drużynie.

W trzecim dniu wizyty nasz Erasmus+ team poznał unikatowy przykład pracy zespołowej, tzw. human towers podczas wizyty w Muzeum Castellers de Vilafranca. Od 1948 zespołowa budowa wież jest najważniejszym dobrem kulturowym regionu Barcelony. W 2010 roku UNESCO wpisało Wieże na listę dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.

Czytaj więcej: Human Towers! - Our Team work!

Drugiego dnia Team Hero Week w ramach projektu Erasmus+ nasza międzynarodowa klasa przeżyła niezwykle ekscytujący, pełen wrażeń czas w stolicy Katalonii.  Podążając za przewodnikiem spacerowaliśmy pięknymi ulicami Barcelony. Mieliśmy okazję podziwiać niezwykłą architekturę Antonio Gaudiego. Wspaniałym przykładem pracy zespołowej realizującej wizję Gaudiego, jest Bazylika Sagrada Familia. Na zakończenie dnia odwiedziliśmy kolorowy i niezwykły Park Guell zaprojektowany także przez tego wybitnego artystę.

Czytaj więcej: Nasza drużyna poznaje kulturę hiszpańską.

16 lutego 2020 grupa uczniów SP12 z klas 6a i 6d oraz 7b, 7c i 7d oraz nauczyciele po długiej podróży rozpoczęli Team Hero Week w Hiszpanii w ramach realizacji zadań projektu Erasmus+ I am my life hero.

Celem wizyty w szkole partnerskiej była inspiracja międzynarodowej drużyny oraz społeczności szkolnej do zmiany stylu życia. Szkoła Escola Circell w Moja Olerdola, położona niedaleko Barcelony, opiera swoje działania na metodzie pracy zespołowej. Pracując razem uczniowie dzielą się poglądami oraz cieszą się z korzyści jakie daje praca w grupie.

Czytaj więcej: TEAM HERO WEEK -  SP 12 w szkole partnerskiej w Hiszpanii 

My pet Hero

Opierając się na wspólnych celach projektu, takich jak:

Wymiana dobrych nawyków szkolnych prowadzących do samorozwoju

Tworzenie możliwości kreatywnej kreatywności w różnych dziedzinach, aby odkryć talenty i pokonać słabości

W ramach projektu Erasmus+ I am my life hero SP 12 zorganizowała konkursy fotograficzny oraz na wiersz My pet hero.

Czytaj więcej: ERASMUS + XII

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.