foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W ramach Dni Erasmusa  2020  społeczności szkolnej zaprezentowaliśmy cele współpracy międzynarodowej w ramach projektów eTwinning Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Nasza szkoła współdziała z wieloma szkołami UE od 2008r. realizując projekty w języku angielskim o różnorodnej tematyce.

Od września 2020r. klasa 4c uczestniczy w realizacji projektu eTwinning My hero school life. Do naszej współpracy zaprosiliśmy szkoły ze Słowacji i Norwegii. Zapraszamy do śledzenia projektu na Twin Space

https://twinspace.etwinning.net/121793/pages/page/1032754

Prezentujemy  projekty uczniów na logo projektu.
Zwyciężyło logo Nadii Szymańskiej.
Gratulacje!

koordynator
M.Sołtysiak

Przez 3 dni, 15-17 października 2020 r., na terenie całego świata trwały Dni Erasmusa, w które włączyła się także nasza szkoła. Społeczności szkolnej  zaprezentowaliśmy zakończony właśnie projekt Erasmus+ I am my life hero. Realizując zadania naszej międzynarodowej współpracy, wszyscy czerpaliśmy inspirację rozwijając kompetencje językowe oraz informatyczne.

Bohater nie ma określonej narodowości czy kultury. Wartości bohatera stają się pomostem łączącym narody, co prowadzi do wychowania Europejczyka wrażliwego i pewnego siebie na swej drodze życia.

Zapraszamy do prezentacji projektu

Erasmus+ I am my life Hero   2018-2020   Presentation

https://view.genial.ly/5efef8c7d56fa20d98b2eef9

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu jako koordynator projektu I am my life hero zaprezentowała cele współpracy szkół w Dziedzinie Edukacji KA2 Erasmus+.
Oferując działania, które rozwijają pozytywną identyfikację jako bohatera nowoczesnych stylów uczenia się pragnęliśmy pokazać społeczności szkolnej i międzynarodowej, jak współpraca i wymiana dobrych doświadczeń jest cenna w życiu. Szczególnymi celami były:
- rozwinięcie innowacyjnych praktyk edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK
- zaangażowanie uczniów i nauczycieli w wykorzystanie nowoczesnej technologii.
Dni Technologii- Smart Hero zakończyliśmy wydarzeniem, którego celem była promocja innowacyjnych metod wspierających efektywne stosowanie technologii cyfrowych.
Przygotowaliśmy Warsztaty dla nauczycieli SP 12 oraz ze szkół partnerskich na portalu etwinning dotyczące Technologii Flip Board w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Podczas szkolenie na przygotowanie materiałów informatyczno-edukacyjnych za pomocą Wirtualnej Gazetki Szkolnej, zaprezentowaliśmy otwartą edukację promująca innowacyjne wykorzystania narzędzi TIK, a także rezultaty naszej międzynarodowej współpracy.
Specjalny spot ICT in Primary School no 12 prezentuje programy, aplikacje, a także nowoczesne narzędzia TIK wspomagające nauczanie różnych przedmiotów, sztuki oraz akwizycję języków obcych.

SMART Hero Week – rozstrzygnięcie konkursu w ramach międzynarodoweg projektu Erasmus+ I am my life Hero

 

W ramach obchodów SMART Hero Week, który jest finałem dwuletniego międzynarodowego projektu Erasmus+ I am my life HERO, został rozstrzygnięty konkurs informatyczno-językowy.

 

Celem konkursu było wykonanie infografiki w aplikacji Canva na temat: My dreamjob.

 

Czytaj więcej: SMART HERO WEEK

Od 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu należy do sieci współpracy międzynarodowej eTwinning. Portal FRSE oferuje szeroką pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze szkołami oraz instytucjami w dziedzinie edukacji, a także dzielenie się rozwiązaniami edukacyjnymi.

Jako koordynator projektu Erasmus +  I am my life hero  nasza szkoła prowadzi równolegle projekt eTwinning, aby dzielić się wydarzeniami ze społecznością nie tylko UE.

https://twinspace.etwinning.net/71350/pages/page/455517

Czytaj więcej: eTwinning EVENT Smart Hero

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu jako koordynator kończy 2 rok realizacji projektu  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + KA229- Partnerstwa Strategiczne w Dziedzinie kształcenia Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół I am my life hero- Jestem bohaterem mojego życia ze Szkołami partnerskimi:

                        Escola Publica Circell Oreldola Hiszpania

                        Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

                        Istituto Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo Włochy

 

Jako koordynator SP 12 jest organizatorem ostatniego wydarzenia pod nazwą Smart Hero Week, podczas którego  zaprezentujemy rozwiązania edukacyjne oparte na nowoczesnej technologii.

Czytaj więcej: SMART HERO

21 lutego w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego naszą zespołową pracą "Paint Europe" zakończyliśmy zadania Team Hero Week. Każdy z uczniów zostawił swój ślad na mapie Europy podpisując się i tworząc jedną wspólnotę. Nasz team pracował nad zrozumieniem pojęcia drużyna. Uczniowie w swoich językach ojczystych napisali słowa związane z pracą zespołową.

Na ostatnim spotkaniu owocnej wizyty obejrzeliśmy film podsumowujący pracę naszej międzynarodowej drużyny podczas Team Hero Week.

Czytaj więcej: Paint the Europe! 

Dzięki zaangażowaniu w różnorodne działania i aktywności podczas Tygodnia Bohatera Pracy Zespołowej uczniowie wzmocnili umiejętności pracy w drużynie.

W trzecim dniu wizyty nasz Erasmus+ team poznał unikatowy przykład pracy zespołowej, tzw. human towers podczas wizyty w Muzeum Castellers de Vilafranca. Od 1948 zespołowa budowa wież jest najważniejszym dobrem kulturowym regionu Barcelony. W 2010 roku UNESCO wpisało Wieże na listę dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.

Czytaj więcej: Human Towers! - Our Team work!

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.