foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Michał Kajka 1858-1940

Muzeum Kajki w Ogródku działa od 1968 roku i ma charakter biograficzny. W sposób chronologiczny ukazuje koleje życia, działalności i twórczości poety. Wystawione są tu egzemplarze kancjonałów i czasopism, które czytał M. Kajka i w których drukował swoje utwory. Ponadto eksponowane są rękopisy i książkowe wydania jego wierszy. Całość ekspozycji wzbogacona jest meblami po Kajce oraz eksponatami mazurskiej sztuki ludowej. W odrestaurowanym budynku gospodarczym mieści się wystawa sprzętu gospodarczego i narzędzi służących do ciesielstwa.

Mazurski poeta ludowy; działacz społeczny i obrońca języka polskiego; tworzył wiersze patriotyczne, satyryczno - polityczne, obyczajowe i religijne; "Pieśni mazurskie" (1927), "Zebrałem snop plonu..." (1958). Michał Kajka urodził się 27 września 1858 roku we wschodniej części Mazur, w Skomacku w powiecie ełckim. Ojciec jego, posiadając zaledwie cztery hektary gruntu, należał do drobnych chłopów. W latach 1864 - 1868 Michał Kajka chodził do szkoły elementarnej w Skomacku, a następnie, aż do czternastego roku życia, w pobliskich Roztkach. Po wczesnej śmierci ojca, Michał, mając siedemnaście lat, zaczął uczyć się ciesielstwa i murarstwa; potem był wziętym rzemieślnikiem. W roku 1883 mając lat 25 ożenił się z Wilhelminą Karasiówną z Ogródka i tam też osiadł na stałe. Pierwsze próby poetyckie podjął jeszcze w wieku szkolnym. Zadebiutował w roku 1884 w czasopiśmie "Mazur", które miało oblicze zdecydowanie polskie i mocno stało na straży praw języka polskiego na Mazurach. Wiele utworów wierszem i prozą opublikował w czasopiśmie "Mazur wschodnio -pruski", pisał także w "Nowinach", "Kalendarzach Prusko - Polskich", pod pseudonimem Prawdziński. Pisał listy i artykuły do "Gazety Ludowej". O polski język na Mazurach i poszanowanie mazurskiej kultury i praw zabiegał Kajka nie tylko jako pisarz, publicysta i poeta, ale również jako działacz społeczny. W październiku 1923 r . zostaje prezesem Zjednoczenia Mazurów organizacji, której głównym zadaniem było: "...ochrona i pielęgnowanie mowy polskiej jako języka ojczystego większości Mazurów, pielęgnowanie odziedziczonych po przodkach obyczajów, zwyczajów i kultury rodzimej, krzewienie świadomości o przynależności szczepowej ...". Organem prasowym organizacji był "Mazurski Przyjaciel Ludu" do którego Michał Kajka napisał wiele artykułów. Najbardziej dojrzałe i ciekawe utwory Kajki powstały w dwudziestoleciu międzywojennym min: "Ojczysta mowo nasza" utwór, który stał się prawdziwym hymnem Mazurów wzdychających do wolności.

 

Michał Kajka zmarł 22 września 1940 roku i został pochowany w Ogródku.

Muzeum Kajki w Ogródku działa od 1968 roku i ma charakter biograficzny. W sposób chronologiczny ukazuje koleje życia, działalności i twórczości poety. Wystawione są tu egzemplarze kancjonałów i czasopism, które czytał M. Kajka i w których drukował swoje utwory. Ponadto eksponowane są rękopisy i książkowe wydania jego wierszy. Całość ekspozycji wzbogacona jest meblami po Kajce oraz eksponatami mazurskiej sztuki ludowej. W odrestaurowanym budynku gospodarczym mieści się wystawa sprzętu gospodarczego i narzędzi służących do ciesielstwa.

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.