foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacja dodatkowa) zostało opublikowane w BIP Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych w zakładce Sprawozdania finansowe."                              

 

 

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.