foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Do pobrania TUTAJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, w tym załączniki: 

Załącznik nr 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 2. PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Załączniknr 3. LISTA RANKINGOWA

Załącznik nr 4. LISTA REZERWOWA

Załącznik nr 5. WYKAZ UCZNIÓW/NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik nr 6. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (na etapie przystąpienia do projektu)

Załącznik nr 7.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROJEKTU: UCZNIA/NAUCZYCIELA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na etapie przystąpienia do projektu)

Załącznik nr 8. HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

 Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt. Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Czytaj więcej: EKSPERYMENT W MATEMATYCE

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.