foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Państwo!
Już 1 marca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów  do klasy I.  Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej szkoły, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej.  
Rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczną platformę  EPED: www.eped.pl, na której rodzice muszą się zarejestrować  oraz  wypełnić zgłoszenie bądź wniosek wraz z oświadczeniami,  a następnie  wydrukować wypełnione kwestionariusze i przynieść do naszej szkoły.  
Rekrutacja będzie odbywała się od dnia 01.03.2023 r. do 16.03.2023 r.  w godzinach
od godz. 8.00- do godz. 15.00 .
Sekretariat szkoły  czynny jest od godziny 8.00 do 15.00. Załączniki informacyjne wraz z wnioskiem, zgłoszeniem oraz oświadczeniami do pobrania dla rodziców, również na stronie  eped : www.eped.pl
Zapraszamy do SP 12

Pliki do pobrania

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zasady rekrutacji do klasy I rok szkolny 2023/24

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIE

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

OŚWIADCZENIE NR 1

o miejscu zamieszkania

OŚWIADCZENIE NR 2

kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Miasta Elbląg

OŚWIADCZENIE NR 3

rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły

OŚWIADCZENIE NR 4

wielodzietność rodziny kandydata

OŚWIADCZENIE NR 5

miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

OŚWIADCZENIE NR 6

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

 

 

 

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.