foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w roku 1954.Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ulicy J.Piłsudskiego (obecny gmach SSP nr 6). W szkole istniało 16 oddziałów i uczyło szesnastu nauczycieli. Dyrektorem szkoły została Zdzisława Makarewicz.W dziesiątą rocznicę powstania szkoła otrzymała imię Michała Kajki. W listopadzie 1972 r. rozpoczęto budowę obecnego gmachu szkoły. Przekazanie budynku odbyło się 20 lipca 1973r.

Szkoła rozwijała się prężnie. Działały kółka zainteresowań, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, LOP, PCK i TPPR. Wspaniale pracował szczep harcerski. zez wszystkie lata olbrzymią wagę przykładano do rozwoju kultury fizycznej uczniów i ich zainteresowań sportem. Działania te przynosiły owoce w postaci niezliczonych sukcesów sportowych odnoszonych przez młodzież... Mury szkoły opuściło wielu wybitnych zawodników.

Kiedy w nowym budynku rozpoczynały się już pierwsze zajęcia otoczenie szkoły wciąż było wielkim placem budowy. Powstawały boiska, tor, bieżnie, skwery. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenu przyszkolnego.

Szkoła ruszyła pełna parą. Pierwsza rada pedagogiczna, rozpoczęcie roku, ślubowanie pierwszoklasistów, pierwsze lekcje. Tak jak dziś, tylko bohaterami tych codziennych wydarzeń byli wtedy rodzice i dziadkowie  naszych dzisiejszych uczniów.

  

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.