foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dokonujemy obserwacji rośliny okrytonasiennej czyli: "Co liść ma "w środku"?- poznanie budowy anatomicznej liścia" oraz "Czy każdy liść zawiera chlorofil? Czy liście zawierają inne barwniki?"

Dlaczego rośliny nie kupują żywności?- poznanie zjawiska fotosyntezy. Jakie czynniki wpływają na intensywność tego procesu?

Czytaj więcej: ROŚLINY

Klasa 7 c zorganizowała szkolny event ekologiczny pt. Ekoklasa śledzi, co się kryje w brzuchu śledzi". Akcja miała na celu zwrócenie naszej uwagi na  zbyt nadmierne korzystanie z plastiku, co przekłada się na niszczenie środowiska naturalnego oceanów i mórz.

Czytaj więcej: EKOKLASA

Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 to projekt realizowany w naszej szkole od października 2018.Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas 7 poprzez organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli i wychowawczych rodziców/opiekunów.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DO POBRANIA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ X-XII 2018- DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI- DO POBRANIA

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.