foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 to projekt realizowany w naszej szkole od października 2018.Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas 7 poprzez organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli i wychowawczych rodziców/opiekunów.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DO POBRANIA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ X-XII 2018- DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI- DO POBRANIA

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.