foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dokonujemy obserwacji rośliny okrytonasiennej czyli: "Co liść ma "w środku"?- poznanie budowy anatomicznej liścia" oraz "Czy każdy liść zawiera chlorofil? Czy liście zawierają inne barwniki?"

Dlaczego rośliny nie kupują żywności?- poznanie zjawiska fotosyntezy. Jakie czynniki wpływają na intensywność tego procesu?

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.