foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Po raz drugi nasza szkoła była organizatorem  Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pn. „Nic nad zdrowie” pod honorowym patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu. Do konkursu zgłosiło się wiele elbląskich szkół.

     Organizatorzy, zachęcając do udziału w konkursie, podkreślali, że zdrowie jest wartością, która odgrywa w życiu człowieka kluczową rolę. Pisał o niej Jan Kochanowski, akcentując, że nie doceniamy go, dopóki go nie stracimy. „Szlachetnemu zdrowiu” poświęcił jedną z najbardziej znanych fraszek „Na zdrowie”.

Celem konkursu był więc rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia i ich wpływie na zdrowie wśród młodych ludzi, a także pobudzenie twórczej aktywności literackiej                  w formie krótkiej i dowcipnej wypowiedzi, jaką jest fraszka.

Honorowy patronat na konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu, sponsorując jednocześnie nagrody dla jego uczestników.

Nasz konkurs pokazał, że młode pokolenie świadome jest wartości zdrowia,                            a powstałe fraszki są dowodem na to, że uczniowie próbowali ułożyć własną receptę                 i „antyreceptę” na zdrowie oraz wskazać działania, jakie pomagają zdrowie zachować, a jakie przyczyniają się do jego utraty.

Przesłane fraszki sprawiły nam wiele zabawy, radości i uśmiechu, a wiadomo, że „śmiech to zdrowie”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przystąpili do naszego konkursu. Gorąco dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Szczególne podziękowania i gratulacje składamy zwycięzcom konkursu oraz Ich Rodzicom, Opiekunom, a także Nauczycielom, którzy sprawowali nad nimi literacką opiekę.

Oto lista zwycięzców:

  • I miejsce ex aequo zajął Filip Danilewicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9             w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);
  • I miejsce ex aequo przypadło Antoniemu Sierzputowskiemu, uczniowi Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu (opiekun: p. Milena Zachaj);
  • II miejsce otrzymała Weronika, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);
  • III miejsce zajęła Joanna, uczennica  Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu (opiekun: p. Halina Cieciersk);
  • Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Wyżlic, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu (opiekun: p. Halina Ciecierska);
  • Wyróżnienie otrzymał Michał Werkowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie (opiekun: p. Halina Ciecierska);
  • Wyróżnienie otrzymała Lena Semporzecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu (opiekun: p. Agnieszka Abramowicz);
  • Wyróżnienie otrzymała Amelia Banna, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);

 

 

            Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za współpracę przy realizacji naszej inicjatywy promującej zdrowie, życzymy wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności!

 

Agnieszka Abramowicz

Beata Dziemidowicz

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.