foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Szkoła Podstawowa na 12  w Elblągu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach priorytetu 3. : Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.  Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł. Całkowity koszt realizowanego w szkole projektu wynosi 15 000 zł.
Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

 

   więcej w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.