foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Czy w naszym codziennym życiu możemy spotkać bohatera? Czy są bohaterowie wokół nas? Na te pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź realizując grudniowo-styczniowe działania w ramach naszego projektu.

Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia ze swoimi podopiecznymi, podczas których toczyły się rozmowy, dyskusje na temat bohaterów w naszych rodzinach oraz postaw bohaterskich w naszym codziennym życiu.

Uczniowie chcący pokazać bohaterów w swoich rodzinach przygotowali krótkie spoty, w których prezentują najważniejszego bohatera swojego życia, jakim jest mama. Wyróżnione spoty można obejrzeć na kanale YouTube https://youtu.be/-9OENKzD-uc  https://youtu.be/PqpsbHkP9Bg

Uczniowie klas VI napisali listy do swoich Babci i Dziadków, w których wyrazili wdzięczność za ich obecność w życiu młodego człowieka.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, uczniowie klasy VI b odwiedzili Dom Pomocy Społecznej. Podczas wizyty zaprezentowali krótki program artystyczny, zachęcając Seniorów do wspólnego kolędowania.

Najmłodsi natomiast mieli okazję przedstawić bohatera rodziny biorąc udział w konkursie plastycznym. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie klas 0-3 elbląskich szkół podstawowych, wychowankowie przedszkoli oraz dzieci z mniejszości ukraińskiej. Otrzymaliśmy mnóstwo przepięknych prac, a najciekawsze zostały nagrodzone.

Wszystkie rezultaty naszych działań zostały zaprezentowane uczniom naszej szkoły na apelach porządkowych, a rodzicom na zebraniach z rodzicami.

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.