foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Od września 2018 chętni uczniowie klas 6 uczestniczą w dodatkowych zajęciach kółka Erasmus+, które odbywają się we wtorki 11.40-12.30. Uczniowie realizują zadania projektowe według rozpisanego planu kółka podczas zajęć, a także jako dodatkowe prace długoterminowe. Wypełniają w grupie zadania projektu współpracy szkół bliźniaczych w Unii Europejskiej eTwinning I am my life hero. Projekt współpracy szkół partnerskich Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie ma na celu zaangażowanie uczniów szkół partnerskich w realizację wspólnych zadań poznając środowisko szkoły partnerskiej, elementy kultury rozwijając kompetencje języka angielskiego.

 W ramach projektu uczniowie zapoznali się z portalem eTwinning, propozycjami szkół europejskich oraz narzędziami technologii informatycznej. Celem projektu jest europejski wymiar poprzez comiesięczne publikacje ze szkół partnerskich dotyczące szkół, miast i państw, a także poszczególnych współnych przedsięwzięć. Uczniowie nagrywają filmiki, przygotowują prezentacje, wymieniają korespondencje oraz utrzymują kontakt poprzez narzędzia TIK w celu pogłębiania kompetencji języka angielskiego nabierając śmiałości i biegłości.

koordynator

M.Sołtysiak

 

eTwinning project I am my life hero

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.