foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus + KA229- Partnerstwa Strategiczne w Dziedzinie kształcenia

Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół.

Szkoły partnerskie:

                        Escola Publica Circell Oreldola Hiszpania

                        Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

                        Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo Włochy

koordynator: Szkoła Podstawowa nr 12 Elbląg

Tytuł projektu: I am my life hero- Jestem bohaterem mojego życia

termin: IX 2018 – VI 2020

całkowity koszt projektu: 93 100 EUR

Grant dla SP 12: 25 900 EUR

Projekt Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół

Tytuł projektu: I am my life hero

Zespół realizacji projektu Erasmus+ w SP 12 w Elblągu:

koordynator projektu: Monika Sołtysiak

zastępca koordynatora: Małgorzata Ściślak

odpowiedzialni:

Abramowicz Agnieszka

Hamernik Małgorzata

Kurek Katarzyna

współpraca z przedszkolami: dyr. Alina Dudzik

współpraca z grupami: Fałkowska Anna,Terlecka Magdalena, Dubińska Aleksandra

blog projektu: Agata Siedlecka

Erasmus+na www: Arkadiusz Król

 

zajęcia dodatkowe Erasmus+ (wtorek 11.40-12.30): M. Sołtysiak

 

realizacja projektu eTwinning I am my life hero: M.Sołtysiak

 

Zapraszamy do śledzenia działań projektowych na portalu eTwinning 
 
 
 
oraz wspólnego bloga
 

 

 Wspólne cele:

 • Wymiana dobrych nawyków stylu życia społeczności szkolnej, które prowadzą do samorozwoju
 • Stworzenie szans na kreatywną twórczość w różnych dziedzinach, w celu odkrywania talentów i pokonywać  słabości
 • Działania na rzecz dostępu do dobrej wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi
 • Zaangażowanie mniejszości lokalnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami
 • Włączenie społeczności szkolnej, rodziców, sąsiadów oraz dzieci z pobliskich przedszkoli we wspólne zadania projektowe
 • Podniesienie kompetencji językowych
 • Promowanie innowacyjnych metod wspierających efektywne stosowanie technologiii cyfrowych
 • Edukacja mająca na celu rozwijania dialogu międzykulturowego
 • Upowszechnianie efektów wspólnej pracy na poziomie lokalnym oraz transnarodowym
 • Wizyty w szkołach partnerskich- poznanie systemów edukacji i wymiana dobrych rozwiązań edukacyjnych
 • Poznanie elementów kultury państw partnerskich

Opis projektu:

            Poprzez działania projektowe chcielibyśmy, by nasi uczniowie dostrzegli, jak ważne są w życiu autorytety i  wartości moralne, by umieli dokonywać słusznych wyborów i byli z nich dumni, by odnaleźli w sobie siłę i chęć do pracy nad sobą i swoimi słabościami, by nie wstydzili się prosić o pomoc i ją oferować. Niech słowo bohater nabierze właściwego znaczenia i natchnie nas wszystkich do zmiany swojego życia.

            Problemem, który zamierzamy rozwiązać jest zbyt mała aktywność dzieci. Uczniowie bardzo często są tylko biernymi odbiorcami działań proponowanych  przez szkołę. Pragniemy uświadomić wszystkich biorących udział w projekcie, że  ich aktywność jest potrzebna, ma sens i ogromną wartość. Celem naszych działań będzie promowanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych. Chcemy nauczyć adresatów naszych działań krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów.

            Celem nadrzędnym jest więc włączenie do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mniejszość ukraińską w Polsce, a także emigrantów i mniejszości narodowe  w krajach partnerskich.

            Projekt nasz przyczyni się także do lepszego zrozumienia różnorodności społecznej   oraz kulturowej krajów Unii Europejskiej.

            W dobie ery cyfrowej prezentujemy otwartą edukację dzieląc się innowacyjnymi praktykami wykorzystywania narzędzi TIK.

            Wartości moralne nie mają obywatelstwa, nie są przypisane jednemu krajowi, a wręcz przeciwnie są pomostem łączącym różne narody i kultury w imię wspólnego dobra- wychowania młodego, wrażliwego, uczciwego   Europejczyka. 

            Zaplanowaliśmy wspólne wydarzenia, które będą odbywać się równolegle w szkołach partnerskich.  Nazwaliśmy je tygodniami:

 

Tydzień Bohatera Narodowego - Polska- listopad 2018

 Tydzień Bohatera Zdrowia – Cypr marzec 2019

 Tydzień Bohatera Sportu – Włochy maj 2019

 Tydzień Bohatera Drużyny – Hiszpania marzec 2020

 Tydzień Mądrego Bohatera – Polska maj 2020

Plan zajęć dodatkowych realizujących

Projekt I am my life hero

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus + KA229 Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół

 

zajęcia dla klas 6

 

rok szkolny 2018/ 2019

semestr I wtorek 11.40-12.30

    

Szkoły partnerskie:

koordynator: Szkoła Podstawowa nr 12 Elbląg Polska

partnerzy:

                        Escola Publica Circell Oreldola Hiszpania

                        Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

                        Instituto Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo Włochy

 

termin: IX 2018 – I 2019                    prowadzący: Monika Sołtysiak

 

Cele zajęć projektu:

 • Wymiana dobrych nawyków stylu życia społeczności szkolnej, które prowadzą do samorozwoju
 • Stworzenie szans na kreatywną twórczość w różnych dziedzinach, w celu odkrywania talentów i pokonywać  słabości
 • Działania na rzecz dostępu do dobrej edukacji i opieki nad dziećmi
 • Zaangażowanie mniejszości lokalnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami
 • Włączenie społeczności szkolnej, rodziców, sąsiadów oraz dzieci z pobliskich przedszkoli we wspólne zadania projektowe
 • Podniesienie kompetencji językowych
 • Promowanie innowacyjnych metod wspierających efektywne stosowanie technologiii cyfrowych
 • Edukacja mająca na celu rozwijania dialogu międzykulturowego

 

Date

Ist year  2018 / 2019

 

 

Tematyka- zadania

realizacja

1.09.2018

1. Rozpoczęcie projektu Erasmus+

 prezentacja projektu, celu, szkół partnerskich, państw-gazetka

2. przedstawienie SP12 – film o 12

3. praca wokół tematu bohater/ HERO

- opracowanie ankiety dotyczącej tematu w szkole i społeczności

Bohater w moim życiu

- analiza ankiety

4. rozpoczęcie eTwinning i podstrony projektu na www

 

 

 

 

 

 

październik

Who is Hero: Kim jest bohater

 

1. prezentacja ankiety nt.bohater w moim życiu

2. prezentacja bohatera w historii- praca literacka,

3. wystawa Ojcowie Niepodległosci

4. zajęcia na Tropie do Niepodległości

 

 

 

 

 

 

listopad

 National Hero –  Bohater Narodowy

 

1. opracowanie ulotki informacyjnej dotyczącej historii, bohaterów

2. kartki o Tobie Niepodległa- rozdanie kartek mieszkańcom

3.  zyczenia/wishes dla Polski

4. przygotowanie Tygodnia Bohatera

 

 

 

 Styczeń  2019   grudzień2018

Hero around us- Hero of my relatives

Bohater wokół nas- rodzina i krewni

 

1. wybór bohatera -prezentacja dobrych nawyków

2.TV spot o moim bohaterze w rodzinie

3. przygotowanie konkursu międzyszkolnego- Bohater rodziny

4. przygotowanie prezentów dla seniorów Art & Craft

5. list z podziękowaniem do dziadków

6. przygotowanie na Dzień Seniora

Spotkanie z seniorami mieszkańcami DPS Niezapominajka

 

 

 

 

Luty 

I've got the power - How to fight for oneself

Mam moc- jak zawalczyć o siebie

 

1. wywiady i spotkania z osobowościami- osobami inspirującymi postawą

2. edukacja przez motywację – moje dobre cechy

3. sport w naszej szkole- prezentacja

4. przygotowanie Dnia otwartego SP12- Sportowa 12!

 

 

 

 

 

Marzec

Hero healthy- Zdrowy bohater

 

1. zdrowe przepisy i produkty- opracowanie ebook

2. Dekalog zdrowego stylu

3. przewodnik- Przepis na zdrowie

4. przepis na zdrowie- warsztaty

5. prezentacja Tygodnia Zdrowego Bohatera na Cyprze

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

Hero of active life- Bohater aktywnego życia

 

1. prezentacja sportowców lokalnych

2. wywiady ze sportowcami niepełnosprawnymi i starszymi

3. przygotowanie Dnia Sportu

  

 

Maj 

 Sport hero

 

1. Dzień sportu – Ekologia i sport- organizacja eventu w szkole dla szkół i przedszkoli sąsiedzkich oraz grup zaangażowanych

3. organizacja rajdu z rodzicami i psami i grupami projektu

2. prezentacja wizyty Sportowy Bohater w Italii

 

 

Czerwiec 

 - Bohaterskie dziecko- Hero Kid- I've got the talent- talent show

 

1.organizacja pokazu talentów dzieci i rodziców

2. wystawa prac projektowych

3. What's the most important in my everyday life?- prezentacja ankiety

 

 

Lipiec – sierpień  2019

 Holiday competitions: konkursy na wakacje

 

- fotograficzny & filmowy- Bohater w obiektywie

- Heroes w literaturze- Bohater z moich ulubionych stron

- zaproszenie do tworzenia quiz Google emaps

 

 

                         

 

 

 

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.