foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W ramach realizacji projektu I am my life Hero Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ zaplanowaliśmy zadania o tematyce. Mam moc, czyli spotkania i wywiady z osobowościami inspirującymi postawą. Zaprosiliśmy uczniów i grupy w naszej społeczności do edukacji przez motywację zachęcającą do podejmowania inicjatywy w swoim życiu i zawalczyć o siebie.


Jan Mela, podróżnik, działacz społeczny, założyciel Fundacji Poza Horyzonty gościł w piątek dn.5.04.2019r. w Elblągu. Najmłodszy zdobywca biegunów spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu. Na spotkanie zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli klas 5-8 oraz grupę z klas integracyjnych Gimnazjum nr 10 w Elblągu, a także z mniejszości ukraińskiej.


Najmłodszy zdobywca biegunów opowiadał o swoim życiu i wypadku, który był punktem zwrotnym na jego drodze. Prezentując swoją walkę z ograniczeniami fizycznymi, które są konsekwencją wypadku, zachęcał młodych ludzi, by nigdy nie tracili wiary i nadziei na poprawę losu. Namawiał także do codziennej walki z własnymi słabościami i ograniczeniami, które bardzo często tkwią tylko w naszej głowie, zamykając nam drogę do sukcesu.

 

Uczniwie przygotowali pytania dotyczące historii życia podróżnika. W szczególności pytano, kto pomógł mu w trudnościach i w jaki sposób oraz które podróże i spotkania najbardziej wpłynęły na jego rozwój osobisty.

 

Spotkanie z podróżnikiem było chwilami wzruszające. Po nim uczniowie klas 5-8 podjęli dyskusje podczas zajęć z wychowawcami nt. Walki o siebie, czyli jak pokonywać trudności. Uczniowie podsumowali wydarzenie jako bardzo cenne i inspirujące dla ich przyszłego życia. Było to szczególnie ważnym wydarzeniem dla uczniów najstarszych, którzy stają przed kolejnym etapem edukacji i nowymi wyzwaniami życiowymi.

 

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.