foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

15 listopada 2018r. odbyło się robocze spotkanie koordynatorów ze szkół partnerskich w Gdańsku. Miało na celu zapoznanie partnerskich szkół programu Erasmus+, doprecyzowanie planu działań projektu Erasmus+ I am my life hero oraz wybór loga całego projektu. Zwycięskie logo całego projektu to projekt uczennicy z włoskiej szkoły partnerskiej.

Miało także miejsce przedstawienie i omówienie planu Tygodnia Zdrowego Bohatera podczas wizyty w szkole na Cyprze. Koordynatorzy wzięli udział w obchodach 100.rocznicy Niepodległości. Otrzymali symbole narodowe oraz souveniry okolicznościowe, które przedstawili w swoich szkołach. Każdy z partnerów zaprezentował prace uczniów dotyczące bohaterów narodowych.

Odbyła się bardzo ciekawa wymiana informacji dotyczących systemów edukacji, realizowanych programów. Wszyscy partnerzy podpisali zgodę na ścisłą współpracę podczas realizacji 2-letniego projektu I am my life hero.

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.