foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki w świetlicy szkolnej odbyła się zabawa z kropką. Uczniowie poznali trochę historii tego dnia, obejrzeliśmy film o małej Vashiti, która dzięki czarnej kropce uzyskała wiarę we własne możliwości.

 

 

Z wielką radością i dumą śpieszymy donieść o sukcesie naszej absolwentki, Magdalena Puzio została laureatką nagrody głównej 7. edycji ogólnopolskiego programu ADAMED SmartUP.

2 września 2021 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji programu ADAMED SmartUP.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie

          Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kajki  w Elblągu po raz kolejny wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie  organizowanej z inicjatywy i pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Podczas tegorocznej 10. jubileuszowej  odsłony Narodowego Czytania  Para Prezydencka zaproponowała do wspólnej lektury dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Czytaj więcej...

STYPENDIA SZKOLNE

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+ oraz Dobry Start.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem ZAŚWIADCZEŃ należy złożyć w szkole u pedagoga w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 roku.

Wnioski (druki) można pobrać z dyżurki szkoły lub ze strony www.eped.pl (zakładka stypendia – dokument do pobrania).  

Z poważaniem Magdalena Żórawska-Kalman

DRODZY RODZICE  

Ruszył nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowe zajęcia.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu.

Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i przyznane są na rok szkolny 2021/2022 na okres 10 miesięcy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 września.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na internetowej stronie www.fundacja.elblag.pl Wnioski należy złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8-16 lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowe informacje nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

Z poważaniem

Magdalena Żórawska-Kalman – pedagog

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.