foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gratulacje dla naszej nauczycielki Beata Dziemidowicz, której autorstwa książka ma właśnie swoją premierę!!! Jest to zwycięskie opowiadanie w trzeciej edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy” w roku szkolnym 2020 / 2021.
Jak pisze organizatorka projektu, pani Marzena Dziadkowiec, „to ciepła, pełna empatii opowieść dla dzieci (choć również dorosły odnajdzie w niej coś dla siebie). Piękne opisy Bajkowego Lasu oraz jego bohaterów sprawiają, że czytelnik niejednokrotnie w zadumie spojrzy przez okno w poszukiwaniu Pana Lisa, Koluszka, Sowy, Zającowej czy Poziomkowej Polany.

Czytaj więcej...

Od 18 stycznia 2021 do nauki stacjonarnej w szkole powracają uczniowie klas 1-3. Natomiast uczniowie klas 4-8 nadal uczą się w systemie zdalnym, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Poniżej procedury obowiązujące w naszej szkolne zgodne z najnowszymi wytycznymi MEN, MZ oraz GIS.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁZIMOWISK ORAZ ZAJĘĆ W MDK I MOS

 

 Departament Edukacji  informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla  organizatorów półzimowisk w okresie ferii  tj. w dniach 04 – 15.01.2021 r.  w niżej wymienionych szkołach zorganizowany będzie wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.Półzimowiska będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym - liczebność grup wynosić będzie maksymalnie 12 osób. Organizatorami będą:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6.Tel. 55 625 87 81

      I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

      II turnus: 11.01.2021 r. - 15.01.2021 r

Czytaj więcej...

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

RPWM.02.02.02-28-0001/18

 

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.
  2. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Elbląg.
  3. Projekt realizowany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy list gratulacyjny od Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty jako podziękowanie za zdobycie tytułu finalisty 6 edycji konkursu Finansoaktywni 2020.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
 
 

Drodzy Uczniowie klas 4-8, Drodzy Rodzice

Uczniowie klas 4-8 naszej szkoły w czasie edukacji zdalnej mają  możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami (spotkania on- line lub stacjonarnie w szkole).

Konsultacje  są dobrowolne, są dla chętnych w celu poprawienia oceny, wytłumaczenia trudnych treści.

Uwaga: Z danym nauczycielem umawiamy się wcześniej poprzez szkolną skrzynkę pocztową.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.