foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Pierwszy Turniej Szachowy w naszej szkole za nami. Inicjatorami tej rywalizacji w grze królów byli: Nikodem Kozera, Jakub Darmetko i Adam Kuraś.

 

 6 czerwca w bibliotece szkolnej odbył się I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 12 w Elblągu. Do rozgrywek zgłosiło się siedemnastu uczestników, którzy wykazali się nie tylko znakomitą grą w szachy, ale też, a może przede wszystkim, wysoką kulturą osobistą. Turniej przebiegał w świetnej atmosferze i według zasad fair play.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za miło spędzony czas. 

Puchar Dyrektora Szkoły wygrał bezapelacyjnie z maksymalną liczbą punktów Alexander Brudziński z kl. 7b. Alexander pozostał niepokonany przez cały turniej. Puchar zostanie wręczony podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego.

Szczególne podziękowania należą się najmłodszym naszym uczestnikom czyli Hani Pocałujko z klasy 2a oraz Jakubowi Peplińskiemu z klasy 3a, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez pozostałych uczestników.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim graczom, gratuluję umiejętności i świetnej postawy. 

Słowa podziękowania należą się także Panu Waldemarowi Darmetko, który wspomógł nas przy przygotowaniu pucharu dla zwycięzcy.

 

Do zobaczenia za rok!

więcej zdjęć w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Szkoła Podstawowa na 12  w Elblągu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach priorytetu 3. : Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.  Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł. Całkowity koszt realizowanego w szkole projektu wynosi 15 000 zł.
Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

 

   więcej w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Po raz drugi nasza szkoła była organizatorem  Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pn. „Nic nad zdrowie” pod honorowym patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu. Do konkursu zgłosiło się wiele elbląskich szkół.

     Organizatorzy, zachęcając do udziału w konkursie, podkreślali, że zdrowie jest wartością, która odgrywa w życiu człowieka kluczową rolę. Pisał o niej Jan Kochanowski, akcentując, że nie doceniamy go, dopóki go nie stracimy. „Szlachetnemu zdrowiu” poświęcił jedną z najbardziej znanych fraszek „Na zdrowie”.

Celem konkursu był więc rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia i ich wpływie na zdrowie wśród młodych ludzi, a także pobudzenie twórczej aktywności literackiej                  w formie krótkiej i dowcipnej wypowiedzi, jaką jest fraszka.

Honorowy patronat na konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu, sponsorując jednocześnie nagrody dla jego uczestników.

Nasz konkurs pokazał, że młode pokolenie świadome jest wartości zdrowia,                            a powstałe fraszki są dowodem na to, że uczniowie próbowali ułożyć własną receptę                 i „antyreceptę” na zdrowie oraz wskazać działania, jakie pomagają zdrowie zachować, a jakie przyczyniają się do jego utraty.

Przesłane fraszki sprawiły nam wiele zabawy, radości i uśmiechu, a wiadomo, że „śmiech to zdrowie”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przystąpili do naszego konkursu. Gorąco dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Szczególne podziękowania i gratulacje składamy zwycięzcom konkursu oraz Ich Rodzicom, Opiekunom, a także Nauczycielom, którzy sprawowali nad nimi literacką opiekę.

Oto lista zwycięzców:

  • I miejsce ex aequo zajął Filip Danilewicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9             w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);
  • I miejsce ex aequo przypadło Antoniemu Sierzputowskiemu, uczniowi Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu (opiekun: p. Milena Zachaj);
  • II miejsce otrzymała Weronika, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);
  • III miejsce zajęła Joanna, uczennica  Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu (opiekun: p. Halina Cieciersk);
  • Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Wyżlic, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu (opiekun: p. Halina Ciecierska);
  • Wyróżnienie otrzymał Michał Werkowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie (opiekun: p. Halina Ciecierska);
  • Wyróżnienie otrzymała Lena Semporzecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu (opiekun: p. Agnieszka Abramowicz);
  • Wyróżnienie otrzymała Amelia Banna, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu (opiekun: p. Karolina Świętoń);

 

 

            Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za współpracę przy realizacji naszej inicjatywy promującej zdrowie, życzymy wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności!

 

Agnieszka Abramowicz

Beata Dziemidowicz

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.