foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + KA229- Partnerstwa Strategiczne w Dziedzinie kształcenia

Partnerstwa Strategiczne Współpraca szkół

I am my life hero

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu grupa nauczycieli podjęła wyzwanie zgłoszenia projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w Dziedzinie kształcenia.

Wybrano tytuł projektu I am my life hero- Jestem bohaterem mojego życia oraz opracowano cele i plan działań na 2 lata szkolne.

Na portalu eTwinning zostało umieszczone zgłoszenie projektu, na które odpowiedziało około 20 szkół europejskich. Wybrano 3 szkoły partnerskie, z którymi nawiązano współpracę oraz podjęto pracę nad aplikacją projektu w języku angielskim. Kilkumiesięczna praca została ukończona złożeniem aplikacji w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ FRSE w Warszawie w marcu 2018r. We wrześniu SP12 przyznano grant 25 900 EUR na realizację zadań i wizyty w szkołach partnerskich w latach 2018-2020.

Nasze szkoły partnerskie

Escola Publica Circell Oreldola Hiszpania 

Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia Cypr

Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo Włochy

Od września uczniowie klas 6 realizują zadania projektowe w języku projektu podczas dodatkowych zajęć Erasmus+, które odbywają się we wtorki o 11.40.

Zapraszamy do  naszych wspólnych działań!

koordynator

Monika Sołtysiak

 

 
Wszelkie informacje dotyczące projektu ERASMUS+ dostępne będą pod przyciskiem ERASMUS+

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.