foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę w 1918r. niezależności po 123 latach zaborów. Święto to zostało ustanowione w 1937r. Odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada można uzasadnić zbiegiem wydarzeń w Polsce z końcem I Wojny Światowej dzięki zawarciu rozejmu 11 listopada 1918 r., kiedy Niemcy ponieśli klęskę. Naród polski w pełni uświadomił sobie wówczas odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia ogarnął cały nasz kraj.- czytamy na kartach historii.

 11 listopada 2018r.to szczególny dzień dla każdego Polaka, gdyż wyznacza stulecie tego pięknego i ważnego dla wszystkich wydarzenia. Bycie Polakiem i częścią wolnego kraju zobowiązuje, bo wolność została dla nas wywalczona przez minione pokolenia i wymaga naszego szacunku.

 

W SP Nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu podniosłość tego święta oznaczała szczególne przygotowania, bo wychowanie patriotyczne jest tu priorytetem wśród wielu pięknych wartości promowanych przez szkołę. Już od początku roku widać było w budynku „Dwunastki” akcenty podkreślające doniosłość obchodów stulecia. Wszystkie gabloty i korytarze zostały wypełnione biało- czerwonym barwami. Uczniowie pisali kartki do powstańców. Cały wrzesień w szkole podczas prób rozbrzmiewały- hymn polski i pieśni patriotyczne, co było przedmiotem przygotowania do ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji. 25 września gośćmi szkoły byli członkowie komisji, którzy odsłuchali chóralne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, Roty i pieśni Święta miłość kochanej Ojczyzny przez całą społeczność szkolną. Wciąż czekamy na wyniki konkursu, a mamy szansę na miłe wiadomości, bo reprezentowaliśmy szkołę jako jedyni z Elbląga i jedna z pięciu szkół województwa. To była przepiękna promocja wartości patriotycznych i  lokalnych.

 

Wrzesień i październik obfitowały w mnóstwo innych atrakcji związanych z obchodami święta narodowego. Wśród nich znalazły się lekcje czwartych klas z przedstawicielami IPN, udział uczniów klas 1-3 w międzyszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: ”Józef Piłsudski oczami dziecka- portret”, wycieczki czwartoklasistów do Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie, wizyty w Gdańsku i Warszawie w miejscach pamięci narodowej i na wystawach, czy podczas spotkań z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Warto też wspomnieć, że lekcje wychowawcze miały w tym czasie wyjątkowy cel- poznanie „Ojców Niepodległej”, czyli bohaterów walki o polską niepodległość. Co więcej, klasy piąte spotykały się z kombatantami, a wszyscy chętni recytowali „Strofy dla Niepodległej” w ramach ogólnopolskiego konkursu poetyckiego, który odbył się pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego, Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód Pana płk Andrzeja Dudy, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku Pana Krzysztofa Drażby. Korzystaliśmy też z zajęć w Bibliotece Elbląskiej i Bibliotece Pedagogicznej, gdzie utrwalano nam potrzebę walki o niepodległość. Uczniowie klas 4-8 próbowali swoich sił w wykonaniu pracy przestrzennej lub makiety dotyczącej polskiego zabytku czy budowli charakterystycznej dla naszej ojczyzny.

 

Tegoroczna jesień rozpieszczała wszystkich swoją słoneczną aurą i ciepłymi temperaturami. Dlatego w towarzystwie rodziców i dziadków uczniowie klasy ósmej i siódmej sadzili na terenie Nadleśnictwa Elbląg sto drzew na stulecie Niepodległej, a cała społeczność szkolna brała udział w „Wielopokoleniowej Sztafecie Niepodległości” z flagą polską zamiast pałeczki w stu okrążeniach wokół boiska. Ta ostatnia była zwycięskim projektem konkursu ogólnopolskiego Fundacji BGK, na realizację której szkoła otrzymała dziesięć tysięcy złotych. Ośmioklasiści przepłynęli sto długości basenu w sztafecie, a chętni jeździli rowerami podczas „Rajdu dla Niepodległej”. Włączyliśmy się też w krajową akcję „Rekord dla Niepodległej” i w piątek 9 listopada o godzinie 11.11. zaśpiewaliśmy wszyscy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Na drugim piętrze szkolnego korytarza znany elbląski plastyk Bogdan Kiliński tworzy mural o Niepodległej, a inspiracją dla niego są prace uczniów w szkolnym konkursie na jego projekt.

 

Wszystkie te ciekawe i piękne patriotyczne działania były wyjątkowe, bo dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne dołożyło wszelkich starań, by tak było. Zapadną one jako ważne w pamięci każdego z uczniów „Dwunastki”, nauczycieli i ich bliskich. Czas przeznaczony na ich przygotowanie i wykonanie nie był stracony. Nie straciły też na tym lekcje, które toczyły się w normalnym trybie. A jaką lekcją było każde zadanie, z jakim zmierzyli się uczniowie, by poznać historię kraju, zrozumieć uczucia naszych przodków i wyzwolicieli, by być dumnymi z tego, że możemy korzystać z ich ciężkiego trudu, który przyniósł nam wolność? Należy mieć nadzieję, że to były bezcenne, niecodzienne i odświętne lekcje dla wszystkich, a tylekroć odśpiewany hymn państwowy mówił o jedności naszej małej lokalnej ojczyzny, a także o jej uczuciach do swojego kraju.

                                                                                                                             Dorota Radomska

                                                                                                                             Rzecznik prasowy SP 12

 

SZTAFETY

RAJD ROWEROWY

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.