foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z ogromna radością informujemy, że nasi uczniowie zdobyli 16 tytułów laureatów i 8 tytułów finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Język Polski

Laureat:

Anna Doroszkiewicz, n-l: Pani A. Abramowicz

Wanesa Hrynkiewicz-Sudnik, n-l: Pani A. Abramowicz

Magdalena Puzio, n-l: Pani K. Kurek-Raszlińska

Martyna Waśniewska, n-l: Pani A. Abramowicz

Marta Wcisła, n-l: Pani M. Hamernik

Anna Wlizło, n-l: Pani K. Kurek-Raszlińska

Finalista:

Weronika Mazur, n-l: Pani K. Kurek-Raszlińska

Zofia Michalska, n-l: Pani A. Abramowicz

Gabriel Myślicki, n-l: Pani M. Hamernik

Matematyka

Laureat:

Magdalena Puzio, n-l: Pani J. Chyłkowska

Język Angielski

Laureat:

Marta Wcisła, n-l: Pani J. Liskowicz

Finalista:

Klaudia Dembowska, n-l: Pani J. Liskowicz

Anna Doroszkiewicz, n-l: Pani M. Ściślak

Paweł Łaszkiewicz, n-l: Pani M. Ściślak

Mikołaj Panfil, n-l: Pani M. Sołtysiak

Język Niemiecki

Laureat:

Julia Janowska, n-l: Pani K. Lelujko

Biologia

Laureat:

Anna Doroszkiewicz, n-l: Pani D. Mazur

Weronika Mazur, n-l: Pani M. Czyszek

Magdalena Puzio, n-l: Pani M. Czyszek

Anna Wlizło, n-l: Pani E. Gałecka

Chemia

Laureat:

Anna Doroszkiewicz, n-l: Pani K. Majewska

Fizyka

Laureat:

Mikołaj Kacperski, n-l: Pani J. Sutuła

Filip Kazik, n-l: Pani J. Sutuła

Informatyka

Finalista

Magdalena Leśna, n-l: Pani J. Kowalska

 

Gratuluję wszystkim wysokich osiągnięć, życzę dalszej owocnej nauki.

Rodzicom życzę radości z osiągniętych sukcesów swoich pociech. Nauczycielom dziękuję za zaangażowanie i serce, które włożyli w przygotowanie uczniów.

 

Jolanta Piekarska

Dyrektor

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.