foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PONAD 187 MLN ZŁ W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA”

Projekt „Zdalna Szkoła” zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególności w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu : 187 232 000,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 187 232 000,00 zł

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wzór naklejki do oznaczania sfinansowanego sprzętu - POBIERZ

Na dzień 7 maja 2020 roku 2738/2790 jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w projekcie. Poniżej znajduje się lista JST, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

 

Lista Jednostek Samorządu Terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez ekspertów CPPC w procesie weryfikacji.

 

Aby usprawnić dalszą realizację projektu #zdalnaszkoła przygotowaliśmy informator, który jest kompendium wiedzy dla gmin i powiatów, jak postępować na każdym etapie konkursu.

Informator konkursowy, czyli rzetelna i kompletna wiedza na temat konkursu „Zdalna Szkoła”.

 

 

Pełna dokumentacja konkursu jest niezbędna do prawidłowego przejścia przez proces aplikacyjny.

 

Jak uzyskać dofinansowanie, czyli instrukcja krok po kroku oraz pełna dokumentacja


 

Copyright © 2023 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.