foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  • nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium RP,
  • nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni

Stopień alarmowy BRAVO  dotyczą zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

O każdej sprawie powinno się informować Policję za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku do godz. 23:59.

Na ten czas wprowadza się  zakazu wstępu do szkoły osobom postronnym.

 

Copyright © 2023 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.