foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z ogromną przyjemnością, radością i dumą pragniemy ogłosić, że tegoroczną zwyciężczynią Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Przetrwała w sercach i wierszach", zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 w Elblągu, została Apolonia Owczarek z klasy VII e. Interpretacja głosowa oraz talent sceniczny zachwycił jury konkursu i pozwolił na przyznanie Jej I miejsca. Dziękujemy Poli za Jej zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły!

  

Copyright © 2022 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.