foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Otrzymaliśmy dyplom uznania od Warmiński-Mazurskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. To zasługa naszych laureatów i finalistów oraz nauczycieli, którzy przygotowali ich do tych konkursów.Jesteśmy z Was dumnilaughing

Procedury zapewnienia bezpieczeństwaw Szkole Podstawowej nr 12 w Elbląguod 25 maja 2020 w związku z rozpoczęciem

konsultacji  dla uczniów starszych  w okresie  pandemii COVID-19

 

 

Od 25 maja 2020 w naszej szkole odbywać się będą konsultacje  dla uczniów klas 8  zaś od 1 czerwca 2020r. konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Kluczową kwestią jest zapewnienie wszystkim  bezpiecznych warunków.

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  • Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół dostępnym    na https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Czytaj więcej: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Uczniowie klas 8, Drodzy Rodzice

Od 25.05.2020 r. istnieje możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. 

  • Szczególnie zachęcamy do udziału w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych tj. język polski, matematyka, język angielski.
  • Każda klasa ma konsultacje w jednym dniu z podziałem na 3 grupy: grupa 1, grupa 2, grupa 3. Podziału na grupy dokonamy na zajęciach.
  • Każda grupa ma zajęcia z danego przedmiotu trwające 40 min. Pozostałe 5 min to przerwa, która spędzamy w sali lekcyjnej.
  • Każda grupa pozostaje w wyznaczonej sali lekcyjnej, zmienia się jedynie nauczyciel.
  • Zajęcia rozpoczynają się o 9.00, do szkoły przychodzimy pojedynczo od godz.8.45

Czytaj więcej: KONSULTACJE- klasy 8

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu od 25 maja 2020 w związku z rozpoczęciem

zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole dla klas 1-3 w okresie  pandemii COVID-19

 

Od 25 maja 2020 w naszej szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas 1-3. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.

 

Czytaj więcej: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


W związku z potrzebą zapewnienia opieki dzieciom grup zawodowych włączonych w walkę z koronawirusem - ODWOŁUJĘ ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH przy szkołach podstawowych od dnia 18 maja 2020r.

Bardzo proszę o ograniczenie zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego tylko do grup zawodowych :
- służby medyczne,
- służby mundurowe,
- przedsiębiorcy zaangażowani w walkę z koronawirusem,
- pracownicy żłobków i przedszkoli.

Placówki zostaną otwarte z zachowaniem wytycznych GIS i opracowanych przez szkołę i przedszkola procedur bezpieczeństwa.

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.