foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do projektu „Szkoła 6.0” To projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Jest on organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”we współpracy z Senatem RP, a jego koordynatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP. Właśnie nawiązaliśmy taką współpracę z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie na Litwie. Bardzo się cieszymy i liczymy na owocną wymianę doświadczeń i pomysłów oraz realizację wspólnych projektów.#szkola60 #stwowarzyszeniewpolnotapolska

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.