foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Europejski Dzień Języków jest obchodzony od 2001r. co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie, gdyż jest ich ponad dwieście , a spośród nich dwadzieścia cztery to języki urzędowe Unii Europejskiej, około sześćdziesięciu to języki regionalne i mniejszości narodowych, do czego należy dołączyć jeszcze wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

26 września jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizacje, które reprezentują osiemset milionów Europejczyków z czterdziestu siedmiu krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. 26-go września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy dla każdego.

W „Dwunastce” świętowaliśmy naukę i znajomość języków obcych biorąc udział w quizach i przygotowując plakaty. Koordynatorami projektu były: Małgorzata Ściślak i Dorota Radomska. Każda klasa (4-8) wylosowała hasło, które należało zobrazować i zastąpić możliwie największą ilością słów w językach europejskich. Pojawiały się: miłość, przyjaźń, dom, słońce, morze i wiele innych… Nie brakło pomysłów: zdjęcia, rysunki, wyklejanki, makiety i plakaty, które zdobiły szkolne korytarze przez kilka dni. Widać, że warto się uczyć języków obcych, bo to właśnie pokazuje zamiłowanie naszych uczniów do kreatywnych arcydzieł, jakie podkreśliły ważność 26 września. No i nie bagatela…. W „Dwunastce” uczymy się języków: angielskiego, włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Wszystkie królowały na plakatach… Do nich dołączały inne. Ponoć tyle znaczymy, ile języków znamy…. Wygląda na to, że z „Dwunastką” nie jest tak źle.

 

                                                                                                                     Dorota Radomska

                                                                                                                     Rzecznik prasowy SP 12

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.