foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dnia 5 listopada na tle okolicznościowej dekoracji uczniowie klas 0 – III zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie w szkolnym konkursie recytatorskim „Piękna nasza Polska cała". Celem konkursu było rozbudzanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno naszej Ojczyzny, popularyzowanie poezji i rozwijanie talentów dzieci. W poetyckim współzawodnictwie wzięło udział 33 recytatorów. 

Konkurs poprowadziła pani Katarzyna Laszuk - Romanowicz, a recytatorów oceniała komisja w skład której weszli p. wicedyrektor Alina Dudzik, p. Ewa Szymaniec i p. Agnieszka Skórowska. Jury przy ocenie młodych artystów brało pod uwagę pamięciowe opanowanie i interpretację tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurs dostarczył uczestnikom wiele pozytywnych emocji, rozbudził zainteresowanie pięknem ojczystego języka i był poetycką wędrówką do najładniejszych miejsc w naszym kraju.
Uczestnicy konkursu i laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy! (autor K. Laszuk – Romanowicz)

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.