foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uwaga ósmoklasiści ❗️ Ogłaszamy terminy ⌚️ postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram 🖋⏰ postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szczegóły TUTAJ

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.