foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁZIMOWISK ORAZ ZAJĘĆ W MDK I MOS

 

 Departament Edukacji  informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla  organizatorów półzimowisk w okresie ferii  tj. w dniach 04 – 15.01.2021 r.  w niżej wymienionych szkołach zorganizowany będzie wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.Półzimowiska będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym - liczebność grup wynosić będzie maksymalnie 12 osób. Organizatorami będą:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6.Tel. 55 625 87 81

      I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

      II turnus: 11.01.2021 r. - 15.01.2021 r

  • Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2. 55 625 86 21

I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

  • SzkołaPodstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41. 55 625 84 81

I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

 II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

  • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12 55 625 85 60

 II turnus:  11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27 55 625 83 41

I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

 II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

Pełna odpłatność za turnus wynosi 340,00 zł, w tym Gmina Miasto Elbląg pokrywa koszt 140,00 zł za uczestnika natomiast rodzic 200,00 zł (50 zł wyżywienie).

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę całkowitą za wyżywienie  i zgodnie z zapisem wymienionej Uchwały otrzymują 20% zniżki od pozostałych kosztów, zatem pełna odpłatność wynosi 170,00 zł.     

W celach dotyczących organizacji wypoczynku m.in. wydawania kart prosimy od dnia 15.12.2020 r. bezpośrednio kontaktować się z wybraną placówką.

 Informujemy również, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Młodzieżowym Domu Kultury w czasie ferii odbędą się nieodpłatne   zajęcia    sportowe oraz artystyczne. Zajęcia organizowane będą od godziny 7.30 do godziny 15.30.     Placówki zapewniają   uczestnikom zajęć sportowych i artystycznych obiad  finansowany przez  Gminę Miasto Elbląg.

Harmonogram zajęć  MDK i MOS  poniżej.

Zapisy:     od 15 grudnia

tel. MOS 55   625 84 21

tel. MDK 55625 82 11

HARMONOGRAM  FERII  w MDK     Warszawska 51;

 4.01. i 5.01. 2021 (poniedziałek, wtorek)

11.01., 12.01., 13.01. i 14.01.2021 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) 

 I GRUPA   :7:30-11:30 Mariusz Owczarek Animacje Plastyczne.                                     

 II GRUPA : 7:30-11:30 Szymon Zuehlke Zabawa z muzyką.                                         

 III GRUPA : 7:30-15:30 Leszek Kapczyński  Modelarnia

 I GRUPA   :11:30-15:30 Leszek Kapczyński Modelarnia. 

 II GRUPA : 11:30-15:30 Mariusz Owczarek Animacje plastyczne.                                     

 III GRUPA : 11:30-15:30 Szymon Zuehlke  Zabawy z muzyką                                                                                                                         

 7.01.2021 (czwartek)                                                                         

 I GRUPA   :7:30-11:30 Mariusz Owczarek. Animacje plastyczne                                                

 II GRUPA : 7:30-11:30 Szymon Zuehlke Zabawa z muzyką.                                                              

 III GRUPA : 7:30-11:30 Marcin Mongiałło Zabawa z flesze

I GRUPA   :11:30-15:30 Marcin Mongiałło Zabawa z fleszem.                                                         

 II GRUPA : 11:30-15:30  Mariusz Owczarek Animacje plastyczne                                                  

  III GRUPA : 11:30-15:30  Szymon Zuehlke Zabawa z muzyką                                       

   8.01. i 15.01. 2020  (piątek)

                                                                         

 I GRUPA   :7:30-11:30 Mariusz Owczarek. Animacje plastyczne   

                                              

 II GRUPA : 7:30-11:30 Szymon Zuehlke Zabawa z muzyką.   

                                                           

  III GRUPA : 7:30-11:30 Marcin Mongiałło Zabawa z fleszem 

                                                            

  I GRUPA   :11:30-15:30 Marcin Mongiałło Zabawa z fleszem.   

                                                     

   II GRUPA : 11:30-15:30  Mariusz Owczarek Animacje plastyczne   

                                                  

  III GRUPA : 11:30-15:30  Szymon Zuehlke Zabawa z muzyką            

 

HARMONOGRAM  FERII  MDK Bema 37

 

4.01. i 5.01.12. 2021 (poniedziałek, wtorek)

11.01., 12.01. ,13.01. 2021, (poniedzialek, wtorek, środa) 

I GRUPA   :7:30-11:30  Agata Ciesielska  Zajęcia kreatywne (7.30 - 10.00),

                                                              Łamigłówki Mądrej Główki (10.00 - 11.30) 

 II GRUPA : 7:30-11:30 Marcin Skotnicki Muzyka dawna 

 III GRUPA : 7:30-11:30 Grzegorz Holeniewski  Gitara na zimę                                                                                     

 I GRUPA   :11:30-15:30 Piotr Romanowski Plastyka                                                                   

II GRUPA : 11:30-15:30  Rafał Wawrzyk    Gitara na zimę                      

III GRUPA : 11:30-15:30 Grażyna Kacprzak  Gry planszowe                   

 7.01. i ,8.01.2021 (czwartek, piątek) 

14.01. i 15.01.2012 (czwartek, piątek)

I GRUPA   :7:30-11:30  Edyta Lichacz  Zabawy z językiem hiszpańskim

II GRUPA : 7:30-11:30 Rafał Wawrzyk, Gitara na zimę   

III GRUPA : 7:30-11:30 Marcin Skotnicki Muzyka dawna     

I GRUPA   :11:30-15:30 Piotr Romanowski Plastyka                                                                       

II GRUPA : 11:30-15:30  Wojciech Karpiński, Zaśpiewajmy razem, zabawa w teatr   

III GRUPA : 11:30-15:30 Grażyna Kacprzak Gry planszowe

 

 FERIE   Z    MOS – ZDROWO  I  SPORTOWO  2021   

Harmonogram zajęć na okres  4.01.-15.01.2021r. z codzienną rotacja grup.

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. I 

Agnieszka Kwiatkowska

7.30 - 9.30

 

Gry i zabawy w grach zespołowych

Grzegorz Czapla/

Zygmunt

Narbuntowicz

 

Hala MOS

ul. Kościuszki

-płyta główna

9.30-11.30

Gry i zabawy wodne

Marek  Kańduła

Pływalnia

MOSIR

ul. Robotnicza

11.30-13.30

Zajęcia  wrotkarskie

Adam Ludwiczak

 

Obiekty  MOS

- sala

ul. Saperów

13.30-15.30

Z gimnastyką na TY

Tomasz Gadaj/D. Diffenbach

- sala judo

 

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. II

Anna Mika

7.30-9.30

 

Gry i zabawy w grach zespołowych

Marta Czapla

Hala MOS

ul. Kościuszki

-płyta główna

9.30-11.30

Gry i zabawy wodne

Kinga Lorek/

Piotr Czerniel

Pływalnia

MOSIR

ul. Robotnicza

11.30-13.30

Zajęcia  wrotkarskie

Adam Matwiejczuk

Obiekty MOS

- sala

ul. Saperów

13.30-15.30

Muzyczne formy ruchu

Martyna

Chmielewska

 Hala MOS

ul. Kościuszki

- sala fitness

 

 

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. III

Natalia

Ćwik-Karaś

7.30-9.30

 

Gry i zabawy wodne

Marek Kańduła

Pływalnia

MOSIR

ul. Robotnicza

9.30-11.30

Z gimnastyką na TY

Tomasz Gadaj

Hala MOS

ul. Kościuszki

- sala judo

11.30-13.30

Zajęcia karate

Jan Zamojcin

Obiekty MOS

-sala karate

13.30-15.30

Gry i zabawy w grach zespołowych

Marta Czapla

Hala MOS

ul. Kościuszki

-płyta główna

 


 

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. IV

Tomasz Muller

7.30-9.30

 

Gry i zabawy wodne

Kinga Lorek/

Piotr Czerniel

Pływalnia

MOSIR

ul. Robotnicza

9.30-11.30

Muzyczne formy ruchu

Martyna

Chmielewska

 Hala MOS

ul. Kościuszki

- sala fitness

11.30-13.30

Zajęcia ogólnorozwojowe

Jacek Licznerski/

M. Gudziński

Obiekty MOS

-sala/ stadion LA

13.30-15.30

Gry i zabawy wodne

Grzegorz Czapla/

Zygmunt Narbuntowicz

Hala MOS

ul. Kościuszki

- sala judo

    

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. V

Anna Habyk

 

 

7.30-9.30

 

Z gimnastyką na TY

Tomasz Gadaj/

Dawid Diffenbach  

Hala MOS

- sala judo

ul. Kościuszki

9.30-11.30

Gry i zabawy w grach zespołowych

Grzegorz Czapla/

Z. Narbuntowicz

Hala MOS

ul. Kościuszki

 –płyta główna

11.30-13.30

Zajęcia uzupełniające / tenis stołowy

Aleksandra Wondzińska

Obiekty MOS

-sala mała

ul. Saperów

13.30-15.30

Nauka i zabawa

 na łyżwach

Ireneusz Borowiecki

 MOSIR

ul. Robotnicza

- lodowisko

 

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. VI

Wioletta Sroka

 

 

7.30-9.30

 

Muzyczne formy ruchu

Martyna

Chmielewska

Hala MOS

ul. Kościuszki

- sala fitness

9.30-11.30

Gry i zabawy w grach zespołowych

Grzegorz Czapla/Zygmunt Narbuntowicz

Hala MOS

- płyta główna

ul. Kościuszki

11.30-13.30

Muzyczne formy ruchu

Martyna Chmielewska

Hala MOS

ul. Kościuszki

-sala fitness

13.30-15.30

Nauka i zabawa

 na łyżwach

Monika Grabowska

MOSIR

ul. Robotnicza

- lodowisko

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. VII

Ewelina Przeworska

 

 

 

 

7.30-9.30

Gry i zabawy w grach/siatkówka

Wojciech Samulewski/Al. Pietrulewicz

Obiekty  MOS

- sala

ul. Saperów

9.30-11.30

Nauka i zabawa

 na łyżwach

Monika Grabowska

MOSIR

ul. Robotnicza

- lodowisko

11.30-13.30

 Gry i zabawy wodne

Kinga Lorek/

Piotr Czerniel

MOSIR

ul. Robotnicza

- pływalnia

13.30-15.30

Gry i zabawy w grach /koszykówka

Arkadiusz Majewski/ J. Licznerski

Obiekty  MOS

- sala

ul. Saperów

 

 

Grupa/opiekun

Godziny

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

GR. VIII

Mirosław Puta

 

 

7.30-9.30

Gry i zabawy w grach /koszykówka

Arkadiusz Majewski/

M. Gudziński

Obiekty  MOS

- sala

ul. Saperów

9.30-11.00

 Nauka i zabawa

 na łyżwach

Ireneusz Borowiecki

 MOSIR

ul. Robotnicza

- lodowisko

11.30-13.30

 Gry i zabawy wodne

Kinga Lorek/Piotr Czerniel

MOSIR

ul. Robotnicza

- pływalnia

13.30-15.30

Gry i zabawy w grach/siatkówka

Wojciech Samulewski/

Aleksandra Pietrulewicz

Obiekty  MOS

- sala

ul. Saperów

 

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.