foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0001/18 „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

KOMUNIKAT

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” , na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 47053  z dnia 6 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji nauczycieli deklarujących udział w projekcie ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 21  listopada 2019 r.

W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

  • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu "Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego - technicznego,
  • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz kołach zainteresowań z matematyki.

 

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym FB.

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.