foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z wielką radością i dumą śpieszymy donieść o sukcesie naszej absolwentki, Magdalena Puzio została laureatką nagrody głównej 7. edycji ogólnopolskiego programu ADAMED SmartUP.

2 września 2021 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji programu ADAMED SmartUP.

Czytaj więcej: Sukces naszej ABSOLWENTKI!

Narodowe Czytanie

          Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kajki  w Elblągu po raz kolejny wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie  organizowanej z inicjatywy i pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Podczas tegorocznej 10. jubileuszowej  odsłony Narodowego Czytania  Para Prezydencka zaproponowała do wspólnej lektury dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Czytaj więcej: NARODOWE CZYTANIE.

STYPENDIA SZKOLNE

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+ oraz Dobry Start.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem ZAŚWIADCZEŃ należy złożyć w szkole u pedagoga w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 roku.

Wnioski (druki) można pobrać z dyżurki szkoły lub ze strony www.eped.pl (zakładka stypendia – dokument do pobrania).  

Z poważaniem Magdalena Żórawska-Kalman

DRODZY RODZICE  

Ruszył nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowe zajęcia.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu.

Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i przyznane są na rok szkolny 2021/2022 na okres 10 miesięcy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 września.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na internetowej stronie www.fundacja.elblag.pl Wnioski należy złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8-16 lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowe informacje nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

Z poważaniem

Magdalena Żórawska-Kalman – pedagog

I zmiana   8.15-10.30     

1 a

gab.30, K.Kluga

1 b

gab.29, R.Borowiecka

1 c

gab.28, A.Szewczuk- Mika

2 c

gab. 20, A.Kaczorek

3 a

gab.21, A.Kowalewska

3 b

gab.127, J.Turczak

6 a

gab.202, D.Mazur

7 a

gab.126, W.Milewski

7 b

gab.206, K.Majewska

7 c

gab.223, B.Burdelska

7 d

gab.214, B.Gabryś

7 e

gab.222, B.Dziemidowicz

8 a

gab.202, M.Paradowski

8 b

gab.125, A.Siedlecka

8 c

gab.203, M.Jurewicz

8 e

gab.213, B.Szczudlińska

 

 

II zmiana   10.45-13.00

2 a

gab.28, J.Wernicka

2 b

gab.20, A.Fałkowska

3 c

gab.21, I.Pilichowska

4 a

gab. 126, A.Jung

4 b

gab.224, A.Abramowicz

4 c

gab.102, D.Ulenberg

5 a

gab.103, M.Sołtysiak

5 b

gab.213, J.Chyłkowska

5 c

gab.127, J.Liskowicz

6 b

gab.215, I.Komorowska

8 d

gab.103, M.Ściślak

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN.

OBOWIĄZUJĄ MASECZKI, DEZYNFEKCJA RĄK ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU.

Uczniów klas 1-3 zapraszamy TYLKO Z JEDNYM OPIEKUNEM.

Uczniów klas 4-8 proszeni są o przybycie bez opiekunów.

Copyright © 2023 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.