foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych nie odbędzie się przez eped, ale zostanie przeprowadzona bezpośrednio w szkołach, zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020. Taka informacja zostanie umieszczona również na stronie www.eped.pl w zakładce rekrutacja.

Copyright © 2019 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.