foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

  1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 910);
  2. ustawą Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740);
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Czytaj więcej: Zasady rekrutacji do klas I

REKRUTACJA  DO  KLAS  I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności

-  na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Czytaj więcej: REKRUTACJA  2021/2022

Copyright © 2022 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.