foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych nie odbędzie się przez eped, ale zostanie przeprowadzona bezpośrednio w szkołach, zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020. Taka informacja zostanie umieszczona również na stronie www.eped.pl w zakładce rekrutacja.

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

innej formy wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Czytaj więcej: REKRUTACJA 2019/2020- oddział przedszkolny

REKRUTACJA  DO  KLAS  I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności

-    na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje

    wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

 

Czytaj więcej: REKRUTACJA 2019/2020- klasy I

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.