foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informacje dla rodziców klas 8-  rok szkolny 2019/20

 

Egzamin będzie miał formę pisemną.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie   w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII  klasy szkoły podstawowej

Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Warto jednak powalczyć o lepsze wyniki, aby dostać się do dobrej szkoły ponadpodstawowej.

Czytaj więcej: INFORMACJE o EGZAMINIE

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.