foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

STYPENDIA SZKOLNE

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-VIII w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+ oraz Dobry Start.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem ZAŚWIADCZEŃ należy złożyć w szkole u pedagoga w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 roku.

Wnioski (druki) można pobrać z dyżurki szkoły lub ze strony www.eped.pl (zakładka stypendia – dokument do pobrania).  

Z poważaniem Magdalena Żórawska-Kalman

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.